A A A K

Majątek

Środki trwałe i wyposażenie na koniec 2013 roku:


Środki trwałe (powyżej 3.500 PLN) wartość: 111.159,49 PLN
zamortyzowano w wysokości: 109.846,41 PLN
Wyposażenie (powyżej 200 PLN do kwoty 3.500 PLN) wartość: 274.253,02 PLN
zamortyzowano w wysokości: 274.253,02 PLN
Księgozbiór: 1.595.452,56 PLN

Inwentaryzację przeprowadzono na dzień 31.12.2013 r.
Dyrektor Biblioteki zatwierdził Protokół Komisji Inwentaryzacyjnej w dniu 31.12.2013 r.

Detect language » Polish


Opublikował: Mariusz Cencora
Publikacja dnia: 10.04.2015
Podpisał: Joanna Buda
Dokument z dnia: 31.12.2013
Dokument oglądany razy: 4 400